Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 4/6.3.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top