Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές - Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/10.4.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47826/2312/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 19.5.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top