Μυλεργατών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (Σύνδεσμος Ελλήνων ΑΛευροβιομηχάνων)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 14/18.4.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top