Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. (3.1.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα (διετούς)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/16.5.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47824/2311/1.7.2008 (ΦΕΚ Β 1375/15.7.2008) Υποχρεωτική από: 16.5.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top