Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε (26.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/10.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 56271/2607/30.7.2008 (ΦΕΚ Β 1520/1.8.2008) Υποχρεωτική από: 10.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top