Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.6.2008) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Πρακτορείων Μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/19.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 56273/2609/30.7.2008 (ΦΕΚ Β 1637/14.8.2008) Υποχρεωτική από: 20.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top