Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.6.2008) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 66/15.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 74588/3553/29.10.2008 (ΦΕΚ Β 2288/11.11.2008) Υποχρεωτική από: 15.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top