Χειριστών Tεχνικών έργων 2008

Περιγραφή: 

ΔΑ 31/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/31.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10317/800/4.3.2009 (ΦΕΚ Β 471/16.3.2009) Υποχρεωτική από: 31.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top