Θεάτρου τεχνικών 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (16.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 115/19.9.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top