Πανελλήνιος Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου

Περιγραφή:

ΣΣΕ (16.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 115/19.9.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Θεάτρου τεχνικών 2007

ΣΣΕ (8.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2005

Σ.Σ.Ε. (15.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2003

Σ.Σ.Ε. (22.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2001

Σ.Σ.Ε. (21.11.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Σωματείο Ηλεκτρολόγων Φωτιστών και Ηχητικών Θεάτρου)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου
Go to top