Θεάτρου τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (8.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 37/16.5.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top