Τεχνολόγων τροφίμων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Απόφοιτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 121/25.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4134/354/29.1.2009 (ΦΕΚ Β 207/9.2.2009) Υποχρεωτική από: 5.12.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top