Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(1.10.2008)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:127/1.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 162/7/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 98/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 1.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top