Τουριστικών Γραφείων 2008

Περιγραφή: 

ΔΑ 42/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ) (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 26/2.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 78309/3863/13.11.2008 (ΦΕΚ Β 2381/24.11.2008) Υποχρεωτική από: 10.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top