Αλλαντοβιομηχανίας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.8.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 135/22.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 166/10/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 106/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 22.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top