Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.10.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 142/29.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 3154/266/23.1.2009 (ΦΕΚ Β 139/29.1.2009) Υποχρεωτική από: 29.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top