Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.9.2008) Μεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Π.Η.Ε.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - Μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμ. Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τομέα Αθηνών 73/1.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87808/4625/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 119/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 2.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top