Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2008

Περιγραφή: 

Υ.Α. 49533/2366/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top