Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.)

Περιγραφή:

Υ.Α. 49533/2366/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2007

Υ.Α. 10587/2007 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 249/27.2.2007)

Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2006

Υ.Α. 11780/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λ.π. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 907/13.7.2006)

Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2004

Υ.Α. 12499/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.) 2001

Υ.Α. 11602/2001 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή ΝΠΙΔ
(ΦΕΚ Β 541/11.5.2001)

Εγγραφή στο Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.)
Go to top