Βιολόγων ΝΠΙΔ 2008

Περιγραφή: 

Υ.Α. 49537/2368/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(διετής) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top