Βιολόγων ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49537/2368/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(διετής) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2006

Υ.Α. 12652/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1449/3.10.2006)

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2005

Υ.Α. 11503/2005 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/4.5.2005)

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2004

Υ.Α. 12505/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1223/10.8.2004)

Βιολόγων ΝΠΙΔ 2003

Υ.Α. 14769/2003 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 716/5.6.2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Βιολόγων ΝΠΙΔ
Go to top