Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2008

Περιγραφή: 

Υ.Α. 49545/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top