Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.8.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2009 έως 28.2.2010)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/24.8.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top