Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 52/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΕΣ (τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος της Αεροπορίας Στρατού) μελών του σωματείου
Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 38/5.12.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top