Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού)

Περιγραφή:

Δ.Α. 52/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ΓΕΣ (τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος της Αεροπορίας Στρατού) μελών του σωματείου
Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 38/5.12.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 1999

ΣΣΕ  1.9.1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Πανλλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 1998

ΣΣΕ  31.7.1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Πανλλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 1997

ΣΣΕ 21.7.1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Πανλλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Εγγραφή στο Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού)
Go to top