Μυλεργατών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της ΣΣΕ 21.11.2008)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 161/16.12.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10643/825/6.3.2009 (ΦΕΚ Β 482/16.3.2009) Υποχρεωτική από: 16.12.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top