Μουσικών ΟΤΑ 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 163/19.12.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top