Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.2.2009)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
της Δυτικής Κρήτης

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ.: 8/26-2-2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top