Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.2.2009)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
της Δυτικής Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ.: 8/26-2-2009)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης
Go to top