Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 2/5.5.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24085/1954/24.7.09 (ΦΕΚ Β 1591/4.8.2009) Υποχρεωτική από: 12.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top