Φωτοστοιχειοθεσίας 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 30/2009 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 13/22.7.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26880/2199/8.9.2009 (ΦΕΚ Β 1972/10.9.2009) Υποχρεωτική από: 22.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top