Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2009

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (10.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στις Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 46/27.7.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4823/500/12.3.2010 (ΦΕΚ Β 309/23.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.7.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top