Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/23.9.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 578/87/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 1.10.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top