Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων(διετής)

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 49/3.8.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4824/501/12.3.2010 (ΦΕΚ Β 309/23.3.2010) Υποχρεωτική από: 3.8.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top