Μυλεργατών 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.12.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 60/11.12.09)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top