Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2010

Περιγραφή: 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε.(2.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 18/4.8.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11301/647/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.8.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top