Ζαχαρωδών προϊόντων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Προσωπικού Βιομηχανικών -Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθώς και λοιπών Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 20/6.8.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11302/648/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 6.8.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top