Ρυμουλκών 2010

Περιγραφή: 

ΣΣΕ(8.9.2010)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:23/9.9.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top