Τεχνολόγων τροφίμων 2010

Περιγραφή: 

ΔΑ 49/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Απόφοιτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 28/29.12.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top