Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης (διετής)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/20.1.2011)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11334/680/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top