Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2011

Περιγραφή: 

Δ.Α. 4/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές, εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:2/27.1.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top