Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας (διετής)

ΠΡΟΣΟΧΗ:Λόγω τυπογραφικού λάθους, η ΣΣΕ παρουσιάζεται από τις 26.9.2011 διοθρωμένη περιλαμβάνοντας τη σωστή διατύπωση στο τέλος του κεφαλαίου IV, που είναι η εξής"οι εργαζόμενοι των παραγράφων 2-23 αμείβονται με τον Πίνακα Τεχνίτες-Τεχνίτριες από 1/9/2011". Αναλόγως έχουν μεταβληθεί και οι Πίνακες αποδοχών

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 51/9.12.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top