Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(29.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιοδήποτε προϊόντος

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 53/9.12.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11332/678/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top