Θεάτρου τεχνικών 2011

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (18.4.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Εργασίας: 23/19.4.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top