Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.2.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:2/19.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2011

Σ.Σ.Ε. (29.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.1.2011 έως 31.12.2012)

Θεάτρου τεχνικών 2011

ΣΣΕ (18.4.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2009

Σ.Σ.Ε. (4.3.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)(Από 1.2.2009 έως 31.12.2010)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2007

Σ.Σ.Ε. (1.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)
Go to top