Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.2.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:2/19.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Θεάτρου τεχνικών 2006

Σ.Σ.Ε. (1.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2005

Σ.Σ.Ε. (11.1.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2003

Σ.Σ.Ε. (18.2.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών όλης της χώρας (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής)

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2002

Σ.Σ.Ε. (23.3.2002) για τους όρους εργασίας των ηθοποιών ολόκληρης της χώρας (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)
Go to top