Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.2.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ.Εργασίας:2/19.2.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου 2001

Σ.Σ.Ε. (31.1.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου όλης της χώρας

Θεάτρου τεχνικών 2001

Σ.Σ.Ε. (12.1.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Θεάτρου τεχνικών 2000

Σ.Σ.Ε (31.10.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα θέατρα

Θεάτρου τεχνικών 1999

Σ.Σ.Ε. (1.5.1998) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ)
Go to top