Ξεναγών Κω και Πάτμου 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/16.3.2011)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top