Γεωτεχνικοί ΑΣΟ 2000

Περιγραφή: 

ΔΑ 9/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων πτυχιούχων Γεωπονίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας: 3/3.4.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top