Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α.7/2000 για την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης Φύσεως Φορτηγών και άλλων Αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/6.4.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top